Polskie Skarby
Kulinarne

Projekt graficzny i skład książki
ze współczesnymi interpretacjami
historycznych przepisów
wykonany dla MAKRO Polska.

grafika, Druk, Layout